Reinigung und Wartung – spülbarer Boden

Tīrīšana un apkalpošana – mazgājamās pamatnes.

Lielākājā daļā tradicionālajos infiltrācijas tuneļos iespējams apsekot, apkalpot un tīrīt caurules. Tomēr smalkas netīrumu daļiņas nonāk caur infiltrācijas tuneļa spraugām un pakāpeniski nosēžās uz infiltrācijas cauruļu sienām. Ar laiku sistēma zaudē efektivitāti un to nākas rakt laukā, kad ir zudusi infiltrācijas kapacitāte. DRAINMAX sistēmas atjautīgais dizains ļauj infiltrācijas tuneli izskalot, izmantojot speciālas spraugas. Tāpēc, konstants attīrīšanas līmenis tiek garantēts ilgtermiņā ar DRAINMAX infiltrācijas tuneli.

Pēdējos gados ir aktualizējusies dzeramā ūdens taupīšana un saglabāšana.

» more

Lietusūdens filtra tīrīšanas princips balstās uz hidrauliskā lēciena principa.

» more

DRAINMAX infiltrācijas sistēma: Vienīgie plastmasas rezervuāri ar skalojamu pamatni.

» more

Optimizēta ūdens sūkņu stacija lietusūdens un pelēko ūdeņu utilizācijai katrā plānotajā būvē.

» more
 

Information

Tel. 0044 (0)844 884 00 15

E-Mail: stormsaver@uk.intewa.net

SitemapConditionsImprint

Co­py­right © 2013 • IN­TE­WA United Kingdom