Regenwasser - versickern oder rückhalten

Palielinātās urbanizācijas dēļ, agrāk nenosegtā zeme tagad ir nosegta ar mājokļiem un ēkām. Kamēr nenosegtā zeme var dabiski infiltrēties lietusūdeņi, tikmēr palielinoties apbūvētām teritorijām, šī kapacitāte samazinās.

» more
Regenwasser - nutzen

Nodrošināt iedzīvotājus ar augstas kvalitātes dzeramo ūdeni ir pieaugoša problēma pat centrālajos Eiropas reģionos. Dzeramais ūdens tiek uzskatīts par vienu no visvērtīgākajiem resursiem sausa klimata valstīs. Tīra dzeramā ūdens saglabāšana ir svarīga netikai ekoloģisku un ekonomisku apsvērumu dēļ, bet ilgtermiņā tas ir nepieciešams pasākums. Jau daudzos pasaules reģionos, lietusūdeņu apsaimniekošana nodrošina ūdeni ar augstu kvalitāti.

» more
Duschwasser - Recycling

Pelēkais ūdens tiek definēts kā no fekālijām brīvs ūdens, kurš ir mazāk piesārņots pēc Eiropas standarta 12056-1. Tas tiek uzkrāts pēc dušas, mazgāšanās vai roku mazgāšanas, kā arī pēc mazgāšanas mašīnas. Ūdens atkārtotas izmantošanas sistēma atļauj ...

» more

To top

INTEWA Übersichtsprospekt

INTEWA-Prospekt_Gesamt.pdf

Pēdējos gados ir aktualizējusies dzeramā ūdens taupīšana un saglabāšana.

» more

Lietusūdens filtra tīrīšanas princips balstās uz hidrauliskā lēciena principa.

» more

DRAINMAX infiltrācijas sistēma: Vienīgie plastmasas rezervuāri ar skalojamu pamatni.

» more

Optimizēta ūdens sūkņu stacija lietusūdens un pelēko ūdeņu utilizācijai katrā plānotajā būvē.

» more
 

Information

Tel. 0044 (0)844 884 00 15

E-Mail: stormsaver@uk.intewa.net

SitemapConditionsImprint

Co­py­right © 2013 • IN­TE­WA United Kingdom