بیشترین سوالاتی که در مورد فیلترهای PLURAFIT و محفظه ها میشود.

Show all / Hide all

fold faq

کجا و چگونه میتوان محصولات PLURAFIT را خریداری نمود؟

شما میتوانید مطابق میل خودتان و با استناد به کاتالوگ آنلاین قطعات را سرهم کنید. امکان سفارش قطعات فیلترها به راحتی فراهم است. شما لیست فروشندگان INTEWA را در سایت میتوانید پیدا نموده و در غیر اینصورت ما مستقیما به شما کمک خواهیم نمود.

fold faq

فیلتر آب باران PURAIN یا PLURAFIT ؟

PLURAFIT برای کاربردهای آسان با قیمت کم مناسب می باشد. ولی فیلترهای PURAIN اولین انتخاب در ساختمان های حرفه ای است.

AQUALOOP Bild

ما محصولات تصفیه فاضلاب خاکستری و استحصال آب باران را بمنظور بهره برداری از آب تصفیه شده تولید می نمائیم.

» more

خودپالائی فیلتر آب باران براساس قانون جهش هیدرولیکی

» more

تونلهای جذب DRAINMAX : تنها کانال پلاستیکی با امکان شستشو و تخلیه کف آن

» more

امکان بکارگیری پمپ آب برای آب باران و تاسیسات فاضلاب خاکستری در هر ساختمانی فراهم است.

» more
 

Information

Tel. 0044 (0)844 884 00 15

E-Mail: stormsaver@uk.intewa.net

SitemapConditionsImprint

Co­py­right © 2013 • IN­TE­WA United Kingdom