Instalacija sistema

Novo u spremniku se mijeri pomoću PTFE mjernog kabla.

Aufbau mit System
S: Udaljenost od dna (cca. 5-10cm)
A: Udaljenost od nivoa 0% do kraja senzora
B: Razina 0-100%
C:Sigurnosna udaljenost min.20cm od max. nivoa vode
D:Sigurnosna udaljenost od ulaza do 0% min. nivo 10cm

Anleitung

RMD_24_Anleitung_Vers.2.3_de.pdf

RMD-24 Montage- und Bedienungsanleitung

To top

Mogućnost uštede pitke vode je pojačana posljednjih godina.

» more

Filter za kišnicu sa samo čišćenjem po principu hidrauličkog skoka.

» more

DRAINMAX infiltracijski sustav: plastični tunel sa mogućnošću ispiranja.

» more

Optimizirana crpna stanica za kišnicu i korištenje sive vode u svakoj planiranoj gradnji.

» more
 

Information

Tel. 0044 (0)844 884 00 15

E-Mail: stormsaver@uk.intewa.net

SitemapConditionsImprint

Co­py­right © 2013 • IN­TE­WA United Kingdom