U izradi C-MEM upotrjebljena su posebna organska vlakna koja osiguravaju ultra i mikro filtraciju...

» more
Montage-, Installations- und Wartungsfreundlich

Modularne komponente AQUALOOP su fleksibilne I mogu se ugraditi u većinu spremnika.

» more

AQUALOOP komponente su pogodne za različite tretmane vode…

» more

Die Leistungsfähigkeit und hygienische Sicherheit unserer AQUALOOP Technik haben wir nach jahrelanger Forschung....

» more

Tehnologija ukratko

Sve informacije vezane za tehničke detalje, veličina, težina, dimenzije spojeva, materijali ćete naći u INTEWA online trgovini.

Mogućnost uštede pitke vode je pojačana posljednjih godina.

» more

Filter za kišnicu sa samo čišćenjem po principu hidrauličkog skoka.

» more

DRAINMAX infiltracijski sustav: plastični tunel sa mogućnošću ispiranja.

» more

Optimizirana crpna stanica za kišnicu i korištenje sive vode u svakoj planiranoj gradnji.

» more
 

Information

Tel. 0044 (0)844 884 00 15

E-Mail: stormsaver@uk.intewa.net

SitemapConditionsImprint

Co­py­right © 2013 • IN­TE­WA United Kingdom